Köszöntjük a Jó Pásztor Óvoda honlapján!

 

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola Jó Pásztor Óvodájába

a következő időpontokban történik:

2018. április 23-án (hétfő) 08.00 - 12.00 óráig,

2018. április 24-én (kedd) 13.00 - 17.00 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-i betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges köziratok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt, TÁJ kártya),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján

szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételes jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodának nincs körzethatára, mindenkit szeretettel várunk!

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához.


 Eger , Cifrakapu tér 4.
Telefon: 36/417-413

  

Óvodánk alapítványa:

 Cifrapalota Alapítvány 

Számlaszám: 10403507-35017877-00000000

Adószám: 18578441-1-10