Óvodánkról

MOTTÓ:

„Én vagyok a jó pásztor,

én ismerem az enyéimet,

engemet is ismernek az enyéim.”

(János evangélium 10./11)

 A Jó Pásztor Óvoda Eger egyik legrégebbi óvodája. 1892. szeptember 01-én nyílt meg a Cifra – hóstya és a belváros határán magánházak között, egy lakóépületben. A II. világháború után, 1950-ben nyitott három csoporttal, majd az 1970-es években négy csoportossá bővült.

2001. augusztus 01-től Dr. Seregély István – az Egri Főegyházmegyei Hatóság javaslatára, szülői igények alapján – egyházi fenntartásba vette át.

2009 . szeptember 01-től , mint többcélú intézmény  Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda a nevünk.

Jelenleg az intézmény 80 férőhelyes. Az óvoda csoportszerkezetének kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét, a szülők igényeit és a gyermekközösségek összetételét. Ennek alapján az azonos életkorú gyermekekből szerveződő csoportok kialakítására törekszünk. Óvodánkban három csoportjában  a gyermekek sok oldalú személység fejlesztését tartjuk fontosnak..

Az itt dolgozók szorgos munkájának köszönhetően egy régi, de családias óvodában dolgozunk, ahová szívesen járnak a gyermekek. Erre büszkék vagyunk. Nincs körzetesítés, felvételi kötelezettség: intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják a katolikus szellemiséget.

Óvodánk minden dolgozója egy azon keresztényi világnézetet vallja, ami fontos, hogy nevelésünk eredményes legyen. Kérjük az Úristentől a feladatot, amelyet felelősséggel, lelkiismeretesen kellő alázattal igyekszünk végezni. Munkánkat a nyitottság, a harmónia, a kiegyensúlyozottság jellemzi.

A nevelő-oktató munkánk hatékonysága érdekében fontosnak tartjuk:

  • Ø      munkánkat hassa át a katolikus küldetéstudat,
  • Ø      hirdessük az egyház tanításait, a keresztény gondolatokat,
  • Ø      a Krisztusi szeretet áradjon belőlünk, és ez legyen ránk jellemző.

 Nevelésünk fő céljai:

·         A gyermekeket képessé tenni a hit befogadására, egyéni fejlődésük figyelembe vételével érdeklődő, öntevékeny személyiség kialakítása.

·         Iskolára való felkészítés, a tankötelezettségi törvényeknek megfelelően.